تحلیل داده

هرم دانش، سلسله مراتب خرد و اطلاعات بعضی از نام های معروف هرم (DIKW) هستند که از داده، اطلاعات، دانش و خرد تشکیل شده است.

هرم دانش همانند مدل های سلسله مراتبی دیگر مراحلی دارند که رعایت ترتیب در آن ها مهم است. در این هرم ابتدا داده های خام سازمان یا کسب و کار وارد می‌شوند، سپس این داده ها پردازش شده و به اطلاعات تبدیل می‌شوند. پس از آن اطلاعات بدست آمده به دانشی تبدیل می‌شود که مورد استفاده‌ی مدیران در اخذ تصمیمات سازمانی  است. خرد مرحله‌ی آخر این هرم است و می‌توان آن را مجموعه‌ی استراتژی ها و تصمیمات تبیین شده جهت بهبود عملکرد سازمان ها و کسب و کار ها دانست.

هر مرحله‌ای که در این هرم دانش قرار دارد به یکی از سوالاتی که برپایه‌ی داده‌ی اولیه است، پاسخ می‌دهد. هرچه به سوالات بیشتری براساس داده ها پاسخ داده شود، به مراحل بالاتر هرم می‌رویم و هرچه مراحل هرم به سمت بالا طی شود به ارزش داده ها افزوده می‌شود. به بیانی دیگر هرچقدر داده ها به معنی و محتوای قابل استفاده نزدیک تر شود دانش و نشانه های بیشتری از آن استخراج می‌شود. در بالاترین قسمت این هرم که خرد است دانش و بینش بدست آمده به یک تجربه یادگیری تبدیل می‌شود که بتواند راهنمای تصمیم گیری ها باشد و استراتژی های مبتنی بر این دانش تولید شده را تبیین کند.

یکی از کلیدی ترین خدمات ارزیاب ارائه مشاوره استراتژیک است که باید علاوه بر تسلط بر داده های هر کسب و کار برای سنجش نقاط ضعف و قوت آن، بر داده های رقیبان نیز یا هدف شناسایی تهدیدات و فرصت ها شناخت کافی داشت. تحقیقات بازار و پیش بینی آن و شناخت رقبا، امکان سنجی و طراحی سرویس های جدید، شناسایی تخلف و تقلب و مدیریت ریسک، بهینه سازی تبلیغات و هدف گیری شخصی مشتریان خدماتی اند که زیر مجموعه‌ی تحلیل داده محسوب می‌شوند.